Қазақстанның «Ақпаратқа қол жеткізу туралы жаһандық рейтингтегі» орны

659